Wie is wie?

Alle kinderen worden sterren, als wij ze laten stralen.
Dit is mijn grote uitdaging in de Kustschool.

.

Juf Els - groep 1, 2 en 3 OBS Europaschool

Als leerkracht van de Kustschool vind ik het belangrijk om kinderen vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving de mogelijkheid te bieden zich vrij te voelen op een manier te leren die het beste bij hen past. Kinderen hebben daar recht op. Als begeleider ga ik mee in de eigen leerreis van het kind. In de groep zijn we samen verantwoordelijk voor het spelen, leren , samenwerken en plezier maken!

.

Juf Anita - groep 4, 5 en 6 OBS Europaschool

Mijn passie is om ieder kind het plezier in leren aan te reiken.

Juf Jeltje - groep 4, 5 en 6 OBS Europaschool

Onderwijs is boeiend, uitdagend en vooral in beweging. Elke dag is anders. Ieder kind is anders.
In een fijne, uitdagende, veilige leeromgeving proberen we elke dag het beste uit elkaar naar boven te halen. Zo ontstaan dagen met een gouden randje!

.

Juf Jozien - groep 7 en 8 OBS Europaschool

Ik ben juf Patricia en ik ben mijn leerkrachtcarrière in Retranchement begonnen. Doordat de school van Retranchement en Cadzand samen werden gevoegd, ben ik eerst op het Tij te Cadzand en inmiddels bij de locatie Europaschool te Zuidzande terecht gekomen. Daar werk ik met veel plezier!

Ik ben een leerkracht die veel waarde hecht aan een goede band met de leerlingen; oftewel pedagogisch tactvol les geeft. Dit houdt in dat de leerling te allen tijde kan vertellen wat het nodig heeft en hoe het kind zich voelt om te kunnen groeien binnen school, maar ook daarbuiten. Ik streef ernaar om een werkeenheid te vormen met de kinderen, waarbij ze kunnen aangeven hoe hij het beste leert. Om dat te realiseren heb ik regelmatig kleine gesprekjes met de kinderen om te vragen wat het kind bezighoudt. Ook zit ik vaak in de pedagogisch tact kring. Daarbij zijn we eerlijk en open tegen elkaar en dit zorgt voor een erkenning en betere samenwerking tussen de kinderen.
Sinds dit jaar zijn we bezig met IPC. Een lijfspreuk van IPC is “Great learning, great teaching en great fun!” Die lijfspreuk klopt helemaal. Het is super om met IPC aan de slag te gaan. De kinderen uitdagend onderwijs te bieden, op eigen niveau, precies zoals ik hierboven bij pedagogisch tact beschreven heb, sluit alleen maar aan bij wat voor soort leerkracht ik ben. Kinderen begeleiden en coachen in hun eigen leerproces met hun eigen talenten. Samenwerking is daarbij natuurlijk van belang.
Veel plezier het komend schooljaar!

.

Juf Patricia - groep 7 en 8 OBS Europaschool

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, net als wijzelf, want leren doe je dagelijks en elk op zijn eigen manier. “Met welke ideeën en vragen komen de kinderen vandaag naar school?”, is een vraag die ik mezelf telkens stel voordat ik de klas instap, want kinderen moeten de vrijheid krijgen om leerstof op hun eigen manier te ervaren en tot zich te kunnen nemen. De rijkdom hebben om de kinderen dit ook daadwerkelijk te laten doen, maakt dit vak voor mij zo mooi, daar wil ik als leerkracht voor staan.

.

Juf Tiffany - groep 1, 2 en 3 OBS Het Tij

Dat een kind zich veilig voelt in de groep; zichzelf kan en durft te zijn is voor mij een basisvoorwaarde om tot leren te komen. Deze voorwaarde heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in mijn werk met kinderen, naast het hebben van respect voor ieder kind en het kind in zijn waarde laten. Het werken met de IPC-thema's geeft mij de kans deze voorwaarde helemaal tot zijn recht te laten komen, kinderen enthousiast te maken, uit te dagen en nieuwsgierig te maken, kortom: IPC is plezier hebben in leren!

.

Juf Ina - groep 4, 5 en 6 OBS Het Tij

Ieder kind het beste naar boven proberen te brengen, van elkaar leren, samenwerken, genieten.
Maar vooral ieder kind een veilige plek bieden waarin het kan ontwikkelen op zijn/ haar eigen manier!

.

Juf Nienke - groep 7 en 8 OBS Het Tij en coördinator ICT

Onze Kustschool is

Een wereld van kinderen...
Een wereld door kinderen...
Een wereld voor kinderen...
en.........onze uitdaging voor de toekomst!

Kees Moelker - directeur

Inspireren, spoorzoeken en creëren is leren!!
Goed onderwijs is voor mij: “Samen met de ouders de voorwaarden creëren om een kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.”

Françoise de Krijger - intern begeleidster